Terapeutka Klára Dudková sprevádza klientov pri ketamínom asistovanej psychoterapii.Psyon/brainee X Canva/
StoryEditor

Psychedeliká nie sú drogy a nevzniká na nich závislosť, hovorí česká terapeutka, ktorá lieči svojich klientov ketamínom

Marek Moravčík15.01.2023., 14:00h

Česká psychedelická klinika PSYON je prvou klinikou v Európe, ktorá svojim klientkám a klientom poskytuje ketamínom asistovanú psychoterapiu.

Lajkuj Brainee.sk na

Viaceré krajiny sveta zachvátila celosvetová renesancia na poli výskumu psychedelík. Vznik PSYON-u na ňu taktiež reaguje. Klinika má profil zdravotníckeho zariadenia, ktoré v súlade s českou a európskou legislatívou poskytuje psychedelikami asistovanú psychoterapiu. V súčasnosti na klinike odborní pracovníci a pracovníčky pracujú s ketamínom.

image

Slovenský lekár o psychedelikách: Pre spoločnosť droga, pre medicínu možný liek

V rozhovore sa dozvieš viac o tom, ako funguje proces ketamínom asistovanej psychoterapie, odborníci ti povedia aj viac o jeho účinkoch a o tom, pri akých psychických poruchách klientom a klientkám pomáha. Načrtneme taktiež otázku ohľadne výskumu tejto skupiny látok na Slovensku a ako je voči klinike nastavená spoločnosť. Na otázky odpovedajú terapeutka Klára Dudková a psychológ a zakladateľ psychedelickej kliniky Stanislav Milotínský.

Klára sa pri práci s klientmi zameriava na prepojenie tela a duše (tzv. bodypsychoterapia). Absolvovala päťročný psychoterapeutický výcvik integratívnej psychoterapie zameranej na telo a dvojročný koučovací výcvik v modalite Gestalt. Študovala taktiež v New Yorku odbor medzinárodných vzťahov, na univerzite v Louisville odbor ľudských zdrojov a na Univerzite Jana Amosa Komenského odbor andragogiky. 

Stanislav vyštudoval psychológiu a psychoterapeutické štúdiá na Fakulte sociálnych štúdií Masyrykovej Univerzity a rok strávil v USA na Univerzite v Novom Mexiku. Medzi jeho profesné záujmy patrí všímavosť (mindfulness), ktorú uplatňuje aj pri svojej práci. Inicioval vznik Českej psychedelickej spoločnosti a PsyCare - psychedelickej prvej pomoci. Má za sebou aj výcvik v psychedelikami asistovanej psychoterapii na California Institute of Integral Studies v USA.

Svojim klientom a klientkám podávate ketamín a psilocybín, čo sú látky, ktoré väčšina ľudí pozná buď ako drogu, alebo vôbec. Skúste našim čitateľom a čitateľkám priblížiť tieto potencionálne liečivá a ich účinok.

Dudková: Klinika PSYON podáva zatiaľ iba ketamín. Veríme, že so psilocybínom budeme pracovať v nasledujúcich rokoch, pretože chceme byť súčasťou výskumu tejto látky a jej podobných. Môžeme sa však pozrieť na účinok ketamínu. Vo väčších dávkach je využívaný ako anestetikum. My pri KAP (ketamínom asistovaná psychoterapia) používame až 10-krát menšie množstvo. Ketamín je bezpečná látka. V mnohých štúdiách sa preukázal vysoký účinok liečby - napr. rýchly antidepresívny a protiúzkostný efekt, zvýšená motivácia pre zmeny, nadhľad na seba a na bežné situácie života, zníženie obsedantných myšlienok, neuroplasticita mozgu, zvýšenie sebavedomia a možnosť naučiť sa prejsť nepríjemným pocitom a bytiu v prítomnosti. Jeho význam sa prejavuje tam, kde tradičná liečba farmakami zlyháva.

Čo vás viedlo k založeniu takejto kliniky? 

Milotínský: Rad faktorov. V prvom rade sa množstvo z nás pohybuje v oblasti psychedelikami asistovanej psychoterapie a s nimi spojeným výskumom už dlhé roky, takže sme mali prehľad o výskumnej evidencii jasne poukazujúcej na potenciál týchto látok. Prakticky bola hybným momentom skúsenosť kolegov z USA, kde mali možnosť vidieť rozrastajúce sa ketamínové kliniky, čo ich inšpirovalo pre založenie tej našej v Prahe. Ďalším silným motívom je aj naša zdieľaná skúsenosť s mnohými klientmi, kde klasická psychoterapeutická či psychiatrická starostlivosť môže v určitých fázach liečby prestať byť príliš efektívna, čo je moment, kedy ketamínom asistovaná psychoterapia môže priniesť ďalšiu nádej a možnosť posunu.

image

Socialistické Československo malo prvenstvo vo výskume LSD, látku údajne vyskúšal aj Miloš Zeman

Muselo byť ťažké s niečím takýmto vôbec začať...

Milotínský: Založiť fungujúce zdravotnícke zariadenie, ktoré by získalo zmluvy so zdravotnými poisťovňami je samo o sebe neľahkou úlohou. Keď k tomu navyše pridáte formu liečby, o ktorej väčšina odbornej, ani laickej populácie vôbec nevie, že existuje alebo má skôr negatívne sfarbené asociácie - ako dôsledok päťdesiatich rokov vedecky nepodloženej prohibície psychedelík - tak sa obtiažnosť násobí. Vo svete sa napr. ukazuje, že koncept podobných kliník je veľmi ťažké udržateľne nastaviť, pretože ide o mnoho hodín individuálneho kontaktu, prevažne alebo vôbec nehradených poistovňou, tzn. že cena je potom veľmi vysoká (napr. vo svete je lacnejší variant 5 tisíc libier za liečbu (5 ketamínových skúseností a terapia okolo), inde napr. aj 12 tisíc dolárov (3 ketamínové skúsenosti plus terapia), čo veľmi limituje dopyt.

Aké podmienky kladiete klientom a klientkám, aby mohli podstúpiť terapiu vo vašej klinike?

Dudková: V súčasnej dobe môžeme na našej klinike PSYON prijímať klientov, ktorí sa neúspešne liečia bežne dostupnou medikáciou alebo postupmi. Hovoríme, že sú voči klasickej liečbe rezistentní. Zároveň sa liečba (zatiaľ) vzťahuje na diagnózy ako je depresia, úzkostné poruchy (generalizovaná úzkostná porucha, úzkostno-depresívna porucha, panická porucha), obsedantno-kompulzívna porucha (OCD), posttraumatická stresová porucha, sociálne a fobické úzkosti a poruchy príjmu potravy. So psychoterapiou je dobré mať aktuálne skúsenosti alebo skúsenosti z minulosti.

Ako prebieha samotná terapia?

Dudková: Pracujeme s modelom 2+1+2 – dve prípravné stretnutia (kedy s klientom vytvárame terapeutický vzťah, skúmame históriu, zámer, okolnosti jeho príchodu, obavy, očakávania), ďalším krokom je podanie ketamínu. Klient si vyberie pohár, z ktorého vypije dané množstvo ketamínu vo vode. Vraciame sa k zámeru, niekedy klienta uzemníme pomocou práce s telom. Uzemnenie pomáha od uzavretia v hlave a podporuje otvorenejšie prijatie substancie v procese. Klient sa uloží do postele, dostane slúchadlá a klapky na oči. Tento krok trvá približne 3 hodiny. Terapeut je prítomný, pozoruje klienta, vníma zmeny, pracuje s telom, pokiaľ je treba. Je podporou. Po odznení účinku dôjde ku krátkemu debriefu (rozboru, pozn. red.) a klient po prehliadke psychiatrom môže odísť. Nasledujúce dni prebieha veľmi dôležitá časť nazývaná integrácia, kde sa s klientom vraciame k zážitku nielen na úrovni príbehu, ale skôr na úrovni toho, čo mu skúsenosť ukazuje a ako ju dobre usadiť v živote. Je dôležité, aby sa zážitok spracoval tak, že klient môže meniť po KAP svoj život, fungovanie, prístup alebo postoj. Môže mať množstvo aha momentov, ktoré s pomocou terapie zapracuje do každodenného života.

Na čo všetko sa v terapii zameriavate, resp. čo viete asistovaným podaním psychedelika riešiť?

Dudková: Na túto otázku nie je úplne jednoduchá odpoveď. Neexistuje totiž nejaký zoznam toho, čo môžeme (vy)riešiť. Naopak zo svojej skúsenosti vnímam, že každý klient a jeho príbeh je unikátny. Pomáhame klientovi formulovať zámer a zároveň otvorenosť k tomu, že sama látka ho povedie, kam je treba. V terapii (KAP) s klientom sa rozhodne zameriavame na bezpečné prostredie, vytvorenie aliancie, dôvery a podpory.

Má táto liečba aj nejaké riziká?

Dudková: Určite riziká má. Liečba nie je pre každého. Zo svojho pohľadu terapeutky vnímam, že je podstatné vedieť vytvoriť terapeutickú alianciu terapeut-klient, čo nie každý zvládne a chce. Všímam si tiež, že liečba má väčší benefit pre tých, ktorí chodia do terapie mimo KAP. Dôležitým krokom je integrácia zážitku a potrebná otvorenosť klienta začať/robiť následné kroky, ktoré aplikuje do života. Pokiaľ prichádza klient „urobíte so mnou niečo“, tak KAP resp. PAP (psychedelikami asistovaná psychoterapia, pozn. red.) nie je pre neho vhodný alebo on nie je vhodný pre tento druh práce. Vôbec, psychotické ochorenia by mohli priniesť ďalší atak a sú teda rizikom.

image

Robo Džunko o treste za trávu: Neveril som tomu, veď som nikoho nezabil. Ľudia v base sú fajn

Prijímate klientov a klientky aj zo Slovenska?

Dudková: Na našu kliniku môžu prichádzať aj klienti zo Slovenska alebo všeobecne zo zahraničia. Náš tím disponuje istou jazykovou vybavenosťou. Najčastejšie sprevádzame klientov v anglickom jazyku. Pokiaľ by bol klient zo Slovenska poistencom českej poisťovne, môže byť liečba hradená zo zdravotného poistenia. Teraz prepláca liečbu ketamínom VZP, VOZP, ZPŠ, ČPZP.

Máte informácie o tom, že by sa podobný projekt plánoval odštartovať aj na Slovensku? 

Milotínský: Z informácií od kolegov sme počúvali skôr to, že spoločenské a hlavne zdravotnícke nastavenia voči psychedelikám sú ešte menej prijímajúce než v ČR, takže sa do podobného projektu nehrnuli. Avšak pred pár týždňami sme počuli, že sa v jednej nemocnici u vás liečba pomocou ketamínom asistovanej psychoterapie rozbieha, čo nás milo prekvapilo.

Spolupracujete aj s nejakými slovenskými vedkyňami a vedcami, poprípade inštitúciami, laboratóriami?

Milotínský: Psyon sa dobre pozná s množstvom členov Slovenskej psychedelickej spoločnosti. Aktuálne ale sami žiadny vlastný výskum nevykonávame, pretože sa zameriavame na klinickú prácu a kontrahovaný výskum, takže spolupráca na formálnej úrovni neprebieha. Sme ale v kontakte s radom odborníkov, ktorí čakajú na priaznivejšiu klímu, prípadne zmenu legislatívy, aby mohli začať pracovať podobným spôsobom ako my.

Koľko klientov ste doteraz prijali?

Milotínský: Doposiaľ sme mali približne 180 klientov, ktorí prešli ketamínom asistovanou psychoterapiou. Naša posledná analýza dát ukazovala, že liečba obsahujúca už len jednu ketamínovú skúsenosť sa javila ako klinicky signifikantná (tzn. viditeľné zlepšenie stavu, napr. zníženie depresivity zo stredne ťažkej do ľahkej, z ľahkej do remisie, a pod.), ako po týždni, tak po mesiaci po liečbe.

Ale dôležité je mať na pamäti, že našou klientelou sú ľudia, kde sa nejaká predchádzajúca terapia ukázala ako neefektívna (čo je jedna z podmienok off label podania). Inak povedané naše výsledky kopírujú vedecké publikácie, v ktorých je až u 80 percent osôb popisovaný efekt liečby, ktorý je však samozrejme rôzne silný. U väčšiny našich klientov vnímame nejakú formu zmeny, posunutie sa v liečbe, ktorú potom spravidla ďalej prehlbujú v ich vlastnej následnej psychoterapii. Krásne je vidieť, že táto liečba môže pomôcť aj pri veľmi hlbokých ranných témach, ktoré sú často inými metódami ťažšie riešiteľné. Tiež si veľmi ceníme to, že ľudia, ktorí sa niekoľko rokov stretávajú so stagnujúcim stavom, sa tu zrazu môžu posunúť ďalej, čo nás nabíja a motivuje. Máme tiež dobré skúsenosti s opakovanými ketamínovými sedeniami (tie sú vo svete štandardom), ktoré sú niekedy pre úspešné pokračovanie liečby dôležité.

Na vašom webe píšete, že ponúkate aj vzdelávanie v tejto oblasti. Je určené aj laikom a nevedeckej spoločnosti?

Dudková: Neponúkame zatiaľ ucelené vzdelanie alebo výcvik v PAP/KAP. Keď budeme mať viac skúseností a dát práve s našimi klientmi, chceme vytvoriť a ponúkať vzdelanie, ktoré bude pripravené, dalo by sa povedať, na mieru práve pre tých, ktorí nás vyhľadávajú. Iste by sme mohli zostaviť výcvik a použiť skúsenosti zo zahraničia, ale to nie je naša cesta. Zároveň okolo PSYON-u vzniká komunita Podhubie, ktorá združuje odborníkov (psychoterapeutov, psychiatrov a pod.) a neodbornú verejnosť so záujmom o PAP, pre ktoré pripravujeme a organizujeme zaujímavé prednášky, intervízie a workshopy. Akurát na konci novembra sme hostili jednu prednášku.

image

Manželia, ktorí dostali 8 rokov za varenie šamanského elixíru, sú na slobode. Dostali milosť od Zemana

Čo sa týka vašej spoločnosti, vnímate podporu v oblasti, v ktorej sa pohybujete, či aj u vás panujú predsudky voči používaniu psychedelík?

Dudková: Aj v Českej republike sa stretávame s odmietaním a predsudkami, ale súčasne rastie podpora pre tému psychedelík a neklasického prístupu k liečbe psychických porúch. Ľudia sa učia pozerať inam ako na klasickú medicínu. Domnievam sa, že aj naša klinika PSYON prispieva k osvete o psychedelikách a terapii s ňou spojenou. Komunikujeme s odbornou aj neodbornou verejnosťou cez médiá alebo aktivity organizované v PSYON-e.

Miloš Zeman udelil milosť manželom Kordysovcom – čo to znamená pre legislatívu? Bude Česko ešte viacej otvorené voči skupine týchto látok?

Dudková: Na túto otázku by mal odpovedať niekto z prostredia legislatívy. Ja môžem dať pohľad terapeutky, ktorá verí, že tento krok je dôležitý pre to, aby sa zmeny stali a aby sme sa začali aj na politickej a legislatívnej úrovni na psychedeliká pozerať inak a otvorili sa možnosti, že psychedeliká nie sú drogy a nevzniká na nich závislosť. Bolo by veľmi dobré, keby sa látky ako je psilocybín alebo MDMA stali liečivom rovnako ako ketamín (ktorý vďaka tomu môžeme legálne používať na liečbu).

menuLevel = 3, menuRoute = notsorry/news/veda, menuAlias = veda, menuRouteLevel0 = notsorry, homepage = false
30. august 2023 10:33