Slovenská národná galéria po niekoľkoročnej rekonštrukcii v decembri otvorí svoje priestory verejnosti.Martin Deko/sng/
StoryEditor

Aktivisti „útočia“ na diela v múzeách, aby upozornili na klímu. Potvrdzujú tým dôležitosť umenia, myslí si Slovenská národná galéria

Marek Moravčík17.11.2022., 10:00h

Z rôznych kútov Európy prichádzajú správy o tom ako eko-aktivistky a aktivisti upozorňujú na alarmujúci stav životného prostredia prostredníctvom protestov v galériách. Bez ľudí totiž nebudú ani galérie, ani umenie, ktoré by mal kto doceniť.

Lajkuj Brainee.sk na

Slovenská národná galéria (ďalej len SNG) je najvyššou galerijnou inštitúciou na Slovensku. Zbiera, chráni a interpretuje umelecké diela na domácom ako aj medzinárodnom poli. Galéria bola založená zákonom SNR v roku 1948.

image

Nádvorie SNG obohatí mesto o nový kultúrny verejný priestor.

Martin Deko/sng/

Najväčšmi sa o jej založenie zaslúžil spisovateľ Laco Novomeský. Galéria zbierala najmä umelecké diela 20. storočia a mapovala umeleckú kultúru krajiny. Dnes je v zbierkovom fonde SNG približne 70 000 predmetov, chráni však aj také umelecké artefakty, ako sú budovy. Aktuálne má SNG svoje pracoviská rozmiestnené v Bratislave (Vodné kasárne, Esterházyho palác), ale mimo ňu, napr. Zámok Zvolen, Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku či Galéria insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

Odpovede na otázky nám poskytli viaceré pracoviská SNG. Dozvieš sa v nich, ako sa galéria stavia k akciám eko-aktivistov v galériách, ako sa SNG zasadzuje a stavia k ochrane životného prostredia a klimatickej kríze, ako prebiehajú renovácie priestorov či na aké najbližšie zaujímavé podujatia sa môžeš tešiť.

V poslednej dobe sa v Európe vyskytlo zo strany environmentálnych aktivistov a aktivistiek viacero útokov, resp. protestných akcií zameraných na umelecké diela v galériách. Ako tieto akcie vnímate vy?

Ako potvrdenie dôležitosti umenia – ak by to dôležité nebolo, tak by takéto akcie pre protagonistov nemali zmysel.

Stala sa už podobná akcia aj v slovenskej galérií alebo múzeu?

Áno, v roku 2012 pri výstave Prerušená pieseň v SNG. Pred galériu sme umiestnili viac ako 4-metrovú sochu J. V. Stalina ako súčasť edukačnej výstavy, toto rozhodnutie smerovalo k vyrovnaniu sa a spoznávaniu našej minulosti. Vandal, ktorý sochu oblial červenou farbou, to ale zjavne chápal inak.

Ako SNG stavia ku klimatickej kríze a celkovo ochrane životného prostredia? (šetrenie energii, prechod na zelenú energiu, recyklácia, etc.)

Nová budova SNG, ktorá je výsledkom rekonštrukcie, už pracuje so „zelenými konceptami“, ale aj s recyklovaním starých materiálov – toto je naozaj unikátne a prekračuje to naše hranice. Za zmienku stojí niekoľko príkladov udržateľného a zároveň pamiatkovo inteligentného prístupu k architektúre – keramické tvárnice spod knižnice sme preniesli, očistili a dnes je z nich vybudovaný monumentálny dekoratívny plot; fasáda Sarkofágu – depozitárneho domu je celá z hliníkových profilov zo starej budovy; mramorové schodisko v administratívnej budove sme celé ponechali a opravili; vo veľkej časti galérie sa nachádza terazzová podlaha, v ktorej je namletý travertínový kameň, ktorým bola niekedy obložená prízemná časť galérie; zrecyklovaný travertín sme použili aj na výrobu lavičiek, ktoré sa nachádzajú na malom námestí pred jedným zo vstupov do galérie.

Recyklovať sa snažíme aj v rámci produkcie samotných výstav. Ako príklad môžeme uviesť výstavu Ó, šaty! z roku 2020. Namiesto vytvárania novej, jednorázovej výstavnej architektúry sme využili a recyklovali materiály a prvky z galerijných depozitárov, ktoré dovtedy slúžili ako ochrana pri preprave diel či ako mobiliár.

K “zelenému” prístupu je orientovaný aj Schaubmarov mlyn v Pezinku – jedno z vysunutých pracovísk SNG. V roku 2017 tam prebiehala obnova ovocného sadu, ktorý k areálu mlynu patrí. Galéria sa snaží pracovať s konceptom “reuse” – v tomto smere je napríklad zariadená celá kaviareň; galéria tiež zbiera dažďovú vodu; organický material končí v kompostovisku; redukuje sa používanie plastov, nepotrebných jednorázových obalov a pod.

Tieto celospoločenské aktuálne témy sa snažíme zahŕňať aj do vzdelávacích programov, sprievodných podujatí, ale reflektuje ich napríklad aj medzinárodná umelecká súťaž pre mladých ľudí s názvom Máš umelecké črevo?, ktorej je SNG spoluorganizátorom. Každý ročník súťaže je zastrešený nejakou témou – v roku 2019/2020 to bola téma „Butterfly effect“ týkajúca sa klimatických zmien, udržateľnosti zdrojov a s tý súvisiacej budúcnosti planéty, ale aj ľudskej spoločnosti. Aktuálny ročník sprevádza téma „Jedlo“, v ktorej sa zapojení študenti a študentky môžu vyjadriť okrem iného aj k problémom ako sú nadmerná výroba alebo nedostatok potravín či plytvanie.

Pri tvorbe umeleckých diel a inštalácií vzniká zaiste veľa odpadu. Existuje aj v tejto sfére možnosť akejsi „recyklácie“ použitých materiálov, aby mohli umelkyne a umelci medzi sebou navzájom zdieľať materiál, ktorý už nevyužijú?

Tu asi nebudeme vedieť odpovedať, keďže obvykle SNG nie je zapojená do tvorby umeleckých diel.

Sú galérie priestorom, kde má verejnosť možnosť (alebo právo) vyjadrovať svoje postoje a názory?

V demokratickej spoločnosti predsa môžete vyjadrovať svoj názor, kde chcete, ak ho samozrejme vyjadrujete tak, že neohrozujete a neobmedzujete ostatných.

Mali by byť zúčastnení aktivisti a organizácie, ktoré stoja za protestami v galériách, exemplárne potrestaní?

Nevieme to posúdiť, predpokladáme, že treba postupovať v súlade s platnými pravidlami a zákonmi.

Keď Ulay, exmanžel Mariny Abramović, z berlínskej galérie ukradol obraz s názvom Chudobný básnik, aby ho umiestnil na stenu bytu prisťahovaleckej rodiny, chcel poukázal na diskrimináciu tureckých robotníkov v krajine. Podobne ako aktivisti sa stretol s nepochopením. Dajú sa tieto dve akcie zrovnávať?

Ak myslíte porovnať s nedávnym oblievaním obrazov, tak nedajú – Ulay urobil umelecké gesto, bola to akcia, performance.

Máte pripravený „scenár“ pre situáciu, v ktorej by chcel niekto použiť umelecké diela vašej galérie, aby poukázal na vážny spoločenský problém?

Ochrana diel je riadená Vyhláškou, ako aj Zákonom o múzeách a galériách.

Zatiaľ nie je známe, že by došlo k poškodeniu diel, tie sú väčšinou chránené krycím sklom. Sú zabezpečené aj diela v SNG pred prípadným poškodením návštevníkov?

Diela sú zabezpečené v súlade s našimi možnosťami, z bezpečnostných dôvodov ich nebudeme rozpisovať.

image

Nové priestory galérie vás očaria na prvý pohľad.

Martin Deko/sng/

SNG aktuálne prechádza viacerými renováciami. Skúste nám priblížiť niektoré z nich…

Od roku 2016 prebiehala rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. SNG ale s obnovou fakticky začala, keď sme boli nútení v roku 2001 z havarijných dôvodov zatvoriť Premostenie, ktorým architekt Vladimír Dedeček prepojil dve krídla historických Vodných kasární. Podobu galerijného areálu sme hľadali v dvoch architektonických súťažiach a v roku 2005 sme začali pripravovať projekt podľa víťazného návrhu architektonického ateliéru BKPŠ Kusý – Paňák. Novú SNG pre verejnosť (po)otvoríme už 11. decembra tohto roku. Potreba rekonštrukcie sa týka aj Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku – jedného z vysunutých pracovísk SNG. Výnimočná budova – moderná, netradične komponovaná architektúra bola v roku 2012 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Aktuálny stav objektu bol stále väčšou prekážkou pri zabezpečení ochrany zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, preto sme začiatkom roka deinštalovali expozíciu diel Ľ. Fullu a previezli ich do bezpečia depozitára, kde budú uložené až do času zrekonštruovania objektu.

Spĺňajú priestory a zabezpečenie SNG „európske“ štandardy?

Áno, priestory po rekonštrukcii budú spĺňať muzeálne štandardy.

Ktoré umelkyne a umelcov by ste radi vystavovali vo svojich priestoroch?

V SNG pracujeme prevažne s galerijnými zbierkami, v ktorých sa nachádza množstvo umelcov z rôznych historických období aj zo súčasnosti, tvoriacich v rôznych výtvarných žánroch. Zároveň dávame priestor aj mladým študentom a študentkám stredných škôl a gymnázií v spomínanej súťaži Máš umelecké črevo?, čo je pre nás vzácna skúsenosť. Všeobecne sa ale o nejakých „favoritoch“ alebo „vysnených vystavujúcich umelcoch a umelkyniach“ hovoriť nedá. Náš primárny cieľ je robiť kvalitné výstavy, vzdelávať, kultivovať, inšpirovať naše publikum aj úplne nových ľudí a sprostredkovať im umenie tak, aby sa k nemu mali chuť vracať.

Galéria voči mestu pôsobí uzavreto, okoloidúci si jej existenciu nemusí všimnúť – máte v pláne jej priestory väčšmi otvoriť uliciam?

Víťazný návrh architektonického ateliéru BKPŠ Kusý – Paňák na rekonštrukciu, prestavbu a dostavbu SNG okrem iného spriechodnil galerijný areál a spojil ho s mestom. Do SNG sa teda raz návštevníci a návštevníčky budú môcť dostať zo štyroch smerov - od Rázusovho nábrežia, z ulice Riečna, z Hviezdoslavovho námestia a z Námestia Ľudovíta Štúra. Počas oficiálneho otvorenia bude zatiaľ sprístupnený vchod smerom od Rázusovho nábrežia.

Aká je plánovaná doba ukončenia prác?

Vo štvrtok 27. októbra 2022 Slovenská národná galéria úspešne prebrala od Zhotoviteľa stavby Hornex-Strabag zrekonštruovaný areál národnej galérie na Rázusovom nábreží. V ten istý deň SNG v súčinnosti so Stavebným úradom začala kolaudačný proces rozsiahleho areálu pozostávajúceho z niekoľkých stavebných objektov. Drobné úpravy, ktoré ale nebránia kolaudácii a užívaniu budovy, budú dodatočne dokončené v priebehu jesene. V SNG sme sa rozhodli nečakať na kompletne vybavený interiér a zariadené expozície, ale jednotlivé časti areálu otvárať postupne. Po otvorení galérie pre verejnosť 11. decembra 2022 v priebehu nasledujúceho roka postupe sprístupníme aj stále expozície, kinosálu, modernú knižnicu, kaviareň a galerijné kníhkupectvo.

Na akú najbližšiu výstavu alebo akciu sa v SNG môžeme tešiť?

V nedeľu 11. decembra budú môcť návštevníci a návštevníčky v rámci prvého otvorenia pre verejnosť vstúpiť do novej SNG vstúpiť na (staro)novej adrese na Rázusovom nábreží po prvýkrát. Objavovanie novej budovy spríjemní pestrý program, ktorý bude v ten deň zdarma – architektonický workshop pre rodiny s deťmi, prednáška architektov, ktorí stoja za rekonštrukciou, skúmanie galérie s hrdinkou knihy Kde je Ester N?, performancia a pohybový workshop s umelcom Viktorom Fučekom či večerný DJ set. Programy, ktoré priblížia novú SNG, budú pokračovať aj počas ďalších decembrových dní.

Súčasťou nového začiatku galérie budú aj dve úvodné výstavy. Na prvej s názvom Prológ. 12 farieb reality uvidíte staré, moderné aj súčasné umenie vo vzájomných dialógoch. Cez netradičné spojenia diel z rôznych historických období získate pohľad na pestrosť zbierok SNG a spoznáte umelecké diela, ktoré do nich pribudli za ostatných 30 rokov. Pri prechádzke budovou vás budú sprevádzať aj sochárske diela, na ktoré natrafíte v jej rôznych zákutiach.

Ďalšou novinkou je interaktívna výstava Prečo (ume)nie? (potrvá do 23. apríla), na ktorej dostane odpovede na najčastejšie otázky návštevníkov spojené s umením. Vďaka viacerým vybraným dielam sa do výstavy zapojíte aj vy – budete môcť do nich vstúpiť, zanechať na nich svoju stopu či pomocou nich vytvárať vlastnú zvukovú a vizuálnu projekciu.

menuLevel = 4, menuRoute = notsorry/news/cestovanie/tipy, menuAlias = tipy, menuRouteLevel0 = notsorry, homepage = false
25. júl 2024 03:37