Kedy si otvoríme oči a začneme pomáhať planéte?Shutterstock
StoryEditor

Kedy si otvoríme oči a začneme pomáhať planéte?

PR článok12.12.2021., 23:00h
Etické a zodpovedné správanie firiem je dnes mimoriadne dôležité. Každú minútu je napríklad do Stredozemného mora vysypaných 33 800 plastových fliaš!
Lajkuj Brainee.sk na

Našťastie už čoraz viac Slovákov začína sledovať správanie sa firiem k zákazníkom, zamestnancom či spoločnosti, a to ovplyvňuje aj ich nákupné správanie. Zodpovedne začíname rozmýšľať nielen pri spotrebných tovaroch - ako napríklad oblečenie. Osobitnou kategóriou je investovanie. Je pre nás čoraz dôležitejšie, či firma, do ktorej investujeme cez fondy, investuje do zodpovedných projektov alebo podporuje etické správanie.

Nový fond od VÚB

 • Čo by si mal vedieť o ESG Zodpovednom Portfóliu:
 • výborná domáca alternatíva k zahraničným fondom,
 • je určený pre mierne skúseného investora,
 • určený na investovanie na minimálne 4 - 5 rokov,
 • v porovnaní so zahraničnými fondami výnos z tohto fondu nemusíš priznávať do daňového priznania (zrazený automaticky zrážkovou daňou),
 • po prvom roku neplatíš výstupný poplatok,
 • prvé dva mesiace od uvedenia fondu, bez vstupného poplatku,
 • môžete využiť aj na pravidelné sporenie, už od 20 eur mesačne,
 • záleží nám na tom do čoho investujete.

Chceš byť aj ty zodpovedný? Hľadaj ESG fondy

V minulosti sa takéto fondy volali etické, dnes ich môžeš nájsť pod skratkou ESG.

“Pri ESG fondoch skúmame vplyv firiem na životné prostredie, sledujeme či znižujú svoju uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavajú k redukcii či recyklácii odpadu,” vysvetľuje generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia, Marian Matušovič a dodáva, “klienti, ktorí si kupujú ESG fondy, sú väčšinou mladí ľudia vo veku 20 - 40 rokov z väčších miest  s vysokoškolským vzdelaním, ktorým čoraz viac záleží na tom v akom prostredí žijú.”

Čo si všímajú banky pri ESG fondoch?

 • Enviromental
  • znižovanie uhlíkovej stopy (zníženie počtu ton emisií oxidu uhličitého)
  • redukcia, triedenie a ekologické spôsoby spracovania odpadu
  • aké energetických zdroje spoločnosť používa (fokus na obnoviteľné zdroje)
  • vodné hospodárstvo - úspora spotreby vody
 • Social
  • meranie spokojnosti zamestnancov
  • dodržiavanie pracovných štandardov, bezpečnosti výrobných postupov a ľudských práv
  • dodržiavanie ochrany osobných údajov GDPR
  • zodpovednosť voči zákazníkom
  • diverzita - rovnosť príležitosti -  zabraňovanie znevýhodňovania niektorých skupín občanov
  • inklúzia - vytváranie rôznorodých tímov, ktoré rozvíjajú firemné hodnoty a podnikovú kultúru
  • vylúčenie práce detí
 • Governance
  • korporátna kultúra a transparentnosť, nezávislí členovia predstavenstva a dozornej rady
  • komunikačná a obchodná etika
  • metodika odmeňovania a bonusových schém
  • risk management
  • boj proti korupcii

 

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu spoločnosti VÚB, a.s. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch ako aj informácie v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora a v dokumente Zodpovedné investovanie.

menuLevel = 4, menuRoute = notsorry/news/veda/klimaticka-zmena, menuAlias = klimaticka-zmena, menuRouteLevel0 = notsorry, homepage = false
28. máj 2023 09:02